Tìm giải pháp giảm chi tiêu y tế từ tiền túi người dân

Ngày 22-11, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các giải pháp giảm chi tiêu y tế từ tiền túi của người dân” nhằm phân tích các nguyên nhân gây gia tăng tiền chi trả của người dân và đề ra các giải pháp làm giảm tình trạng này.

Tìm giải pháp giảm chi tiêu y tế từ tiền túi người dân - Ảnh 1

Nhờ đổi mới của hệ thống y tế và mức bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) tăng, mức chi trả từ tiền túi của người dân cho y tế ngày càng giảm, từ 61,4% năm 1999 xuống 44,3% năm 2013.

Tuy vậy, mức chi này vẫn cao, có thể gây tình trạng nghèo đói cho các hộ gia đình.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), muốn đạt mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân thì tỷ lệ chi cho y tế của người dân phải dưới 30%.

Tại hội thảo, các đại biểu nêu nguyên nhân người có thẻ BHYT phải chi trả tiền là do: không sử dụng thẻ khi đi khám chữa bệnh, tự điều trị, điều trị vượt tuyến, cơ sở y tế chỉ định dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết, người dân thiếu thông tin về quyền lợi BHYT, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở chưa bảo đảm…

Để giảm chi tiêu của người dân cho y tế, cần mở rộng đối tượng tham gia BHYT, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, giảm mức giá và mức tiêu thụ dược phẩm, tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin cho người dân để lựa chọn dịch vụ phù hợp…