Tìm cơ hội từ khủng hoảng tài chính

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Tổng giám đốc Ngân hàng Liên Việt nhận định về những cơ hội từ khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với ngân hàng Việt Nam...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080923092554101P0C6/tim-co-hoi-tu-khung-hoang-tai-chinh.htm