Tìm chủ xe 12.11.2013

Từ tháng 4 - 8.2013, trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, Công an H.Hóc Môn có tạm giữ một số xe máy: 1/ BS 54V2-6526; 2/ 52H8-0679; 3/ 50MB-8346; 4/ 69C4-8546; 5/ 51Y9-7457; 6/ 51Y8-6631; 7/ 52F4-5890; 8/ 54Y4-5090; 9/ 70H5-6743; 10/ 72K2-9607; 11/ 52L8-1685; 12/ 72E1-078.92; 13/ 70K1-8203; 14/ 54Y9-5014.

Yêu cầu những người điều khiển và chủ sở hữu các xe máy trên đến Đội CSGT - Công an H.Hóc Môn để giải quyết.

Huỳnh Hạnh