Tìm chủ sở hữu xe máy

CAP Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu một số xe máy sau.

Xe Honda scoopy BKS 53SA-6741, SK AF55-1008719, SM AF55E-1051181.

Xe Honda Spacy BKS 52T4-2804, SK JF04E-2027788. Ai là chủ sở hữu đến đơn vị để giải quyết.