TIG muốn thoái hết vốn tại công ty liên kết

HĐQT của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) vừa chốt phương án thoái vốn của TIG đầu tư tại công ty liên kết là CTCP Dịch vụ du lịch và thương mại Cửa Tùng (có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, nhưng vốn thực góp là 10,2 tỷ đồng).

TIG muốn thoái hết vốn tại công ty liên kết - Ảnh 1

Theo đó, TIG muốn thoái toàn bộ 500.000 cổ phần, tương đương 49,02% vốn điều lệ tại công ty liên kết. Giá chuyển nhượng, đối tác nhận chuyển nhượng được giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc của TIG thương thảo, quyết định theo hướng đảm bảo có lợi nhuận cho TIG.

Trước đó, TIG sở hữu 95,1% vốn điều lệ thực góp tại CTCP Dịch vụ du lịch và thương mại Cửa Tùng. Sau đó, TIG đã thoái 470.000 cổ phần tại công ty này để giảm tỷ lệ sở hữu về 49,02% vốn điều lệ.

H.Hòe