Tiêu thụ chậm, xuất khẩu bế tắc, Lix khả năng chỉ đạt 75% kế hoạch lợi nhuận năm

  Bột giặt Lix khả năng chỉ đạt 170,4 tỷ đồng lợi nhuận năm nay, tức chỉ hoàn thành hơn 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm và giảm 71% so với cùng kỳ năm 2020.

  LIX gặp khó cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

  Công ty cổ phần Bột giặt LIX (HoSE: LIX) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu 646 tỷ đồng và lãi trước thuế 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 56% so cùng kỳ.

  Nếu hoàn thành kế hoạch này, lợi nhuận trước thuế của LIX năm 2021 là 170,4 tỷ đồng, giảm 71% so với lợi nhuận năm 2020 và chỉ thực hiện được hơn 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

  Tại ĐHĐCĐ đầu năm nay, LIX đặt kế hoạch đi lùi doanh thu và lợi nhuận do nhận định sẽ khó khăn do dịch bệnh. Theo đó, kế hoạch doanh thu thuần của công ty là 2.652 tỷ đồng và 225 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 9% và 23% so với thực hiện năm 2020.

  Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, lợi nhuận trước thuế của công ty sụt giảm tới gần 58% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 25 tỷ đồng (mục tiêu đặt ra là 30 tỷ đồng). Trong quý, doanh thu của công ty chỉ đạt 559 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp chỉ còn 19,4%, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng trên 22%.

  Ban lãnh đạo công ty cho biết, lợi nhuận quý III giảm tới 58% là do tình hình dịch bệnh diễn biến rất nghiêm trọng, các tỉnh phía Nam áp dụng chỉ thị 15, 16 và 16 tăng cường trong nhiều tháng, dẫn tới doanh thu thuần bán hàng giảm 98,6 tỷ đồng. Thêm vào đó, công ty thực hiện quy định "3 tại chỗ - 3T" để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục không bị đứt gãy, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, nên phát sinh nhiều chi phí.

  Lũy kế 9 tháng, công ty chỉ đạt 1.906 tỷ đồng doanh thu thuần, hoàn thành 72% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 130,4 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch cả năm.

  Ngoài tiêu thụ nội địa giảm do dịch bệnh, giá nguyên liệu và chi phí tăng cao và thị trường xuất khẩu khó khăn cũng là nguyên nhân khiến doanh thu, lợi nhuận của LIX giảm mạnh. Cụ thể, giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển tăng mạnh làm cho sản phẩm của LIX giảm sức cạnh tranh về giá so với sản phẩm nội địa của các nước nhập khẩu. Đặc biệt, tình trạng thiếu hụt container rỗng, hãng tàu bỏ chuyến, cước tàu tăng cao… khiến Công ty có đơn hàng nhưng khó xuất khẩu được theo như kế hoạch.

  Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của LIX đạt 1.060 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 374 tỷ đồng. Công ty đang có vốn chủ sở hữu 686 tỷ đồng, trong đó gần 110 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

  T.M

  Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tieu-thu-cham-xuat-khau-be-tac-lix-kha-nang-chi-dat-75-ke-hoach-loi-nhuan-nam-d155207.html