TIỂU SỬ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN

Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Chiều 20/5, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN

Ủy viên Bộ Chính trị,

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Sinh ngày: 12 tháng 8 năm 1962 Nam/nữ : Nam Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Thành phần gia đình: Trung nông.

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh.

- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 01/7/1979

- Ngày vào Đảng: 25/8/1982 Ngày chính thức: 25/8/1983

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Học hàm, học vị cao nhất:Tiến sỹ kinh tế.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị hệ chính quy.

- Khen thưởng :

+ Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (2005; 2010; 2017).

+ Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2011).

+ 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2000; 2009).

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X.

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ngày 01/4, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 01/4, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tieu-su-dong-chi-tran-thanh-man-119240417100032174.htm