Tiêu hủy cây cần sa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, vừa phát hiện, lập biên bản thu gom và tiến hành tiêu hủy 320 cây cần sa, cao 0,5 m, được trồng trên diện tích khoảng 50 m2 thuộc phần đất trồng cao-su của Công ty cổ phần cao-su  Hòa Lâm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117910&sub=67&top=40