Tiểu hành tinh có giá trị gấp 100.000 lần nền kinh tế thế giới

Tiểu hành tinh khổng lồ tên Psyche, chuyển động quanh Mặt Trời với đường kính 252 km. Nó chứa lượng lớn hợp kim niken sắt trị giá 10.000 triệu triệu USD.

Ngọc Phúc - Phương Hoa Video: MAD LAB