Tiêu diệt số cá sấu có thể gây nguy hại cho dân

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ thị cho Tổng công ty Khánh Việt, Công ty kinh doanh đà điểu-cá sấu, Trại nuôi cá sấu Yang Bay, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tập trung khắc phục hậu quả.