Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới

Các bức ảnh được photoshop trên cùng một người với tiêu chí đẹp của một người phụ nữ ở mỗi quốc gia khi được điều tra.

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 1

Argentina

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 2

Australia

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 3

Bangladesh

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 4

Chile

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 5

Đức

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 6

Hy Lạp

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 7

Ấn Độ

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 8

Indonesia

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 9

Israel

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 10

Italy

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới - Ảnh 11

Kenya

Xem tiếp

Ốc Sên