Tiêu chí đánh giá kỹ thuật đối với gói thầu xây lắp

Một trong các nội dung đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu là uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện hợp đồng trước đó.

Ông Lê Ngọc Trải (Cà Mau) đề nghị giải đáp tình huống đấu thầu như sau:

Một hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp chỉ đưa ra 2 mức độ đáp ứng về mặt kỹ thuật của hồ sơ dự thầu là “Đạt” khi không có hợp đồng thi công chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi nhà thầu; "Không đạt” khi có hợp đồng thi công chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi nhà thầu, và bỏ tiêu chí “Chấp nhận được” trong trường hợp nhà thầu có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng thì có vi phạm điều cấm trong Luật Đấu thầu nhằm hạn chế nhà thầu tham dự không?

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật đối với gói thầu xây lắp - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, một trong các nội dung đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu là uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện hợp đồng trước đó.

Đối với trường hợp của ông Trải, việc lập hồ sơ mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và theo nguyên tắc nêu trên, đồng thời không bắt buộc hồ sơ mời thầu phải tuân thủ tất cả các nội dung nêu trong ví dụ minh họa về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu của Mẫu hồ sơ mời thầu nói trên.

Theo Chinhphu.vn