Tiêu chảy cấp tái phát tại nhiều địa phương phía Bắc

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Sáng nay, 5-8, tại Nam Định, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã tiến hành kiểm tra và chủ trì cuộc họp với một số tỉnh, thành phố phía Bắc về phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có khuẩn tả.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/8/160970