Tiêu chảy cấp “nóng” do ý thức của người dân quá kém!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trưa ngày 23/6, Khu cách ly, BV đa khoa huyện Yên Phong vẫn còn “nguyên vẹn” tất cả 27 bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện - họ đến rải rác từ trưa 13/6.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=72107