Tiết kiệm tiền mặt lúc này là tối ưu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất cơ bản xuống 11% một năm, lãi suất cho vay trên thị trường chỉ còn khoảng 12% - 16,5% một năm. Với người gửi tiền, lãi suất giảm khoảng 6% (từ 18% còn 12%, tương ứng mức giảm 30%) so với cách nay khoảng hai tháng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=112168