Tiết kiệm sử dụng năng lượng: Cần biện pháp mạnh, đồng bộ

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong bối cảnh hiện nay, an ninh năng lượng là vấn đề được nhiều quốc gia hết sức quan tâm, bởi đảm bảo  năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt là bài toán không đơn giản. Việc tiết kiệm năng lượng vừa đảm bảo năng lượng cho sản xuất, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/12/137265