Tiết kiệm nước thủy điện, đảm bảo cấp điện mùa khô 2024

Các thủy điện ưu tiên dành nguồn nước dự phòng tối đa để phát điện trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng, tăng cường các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm. Đó là các giải pháp được Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương đưa ra nhằm đảm bảo cung cấp điện trong tuần 20 và thời gian tới.

Báo cáo của Cục Điều tiết Điện lực cho thấy, trong tuần 19 từ ngày 6/12, tình hình nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc ngoại trừ Thác Bà có nước về tương đương trung bình nhiều năm, Tuyên Quang cao hơn trung bình nhiều năm, còn lại các hồ đều có lưu lượng nước về thấp hơn trung bình nhiều năm.

Ở miền Trung có 24/27 hồ có diễn biến nước thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Các thủy điện ở miền Bắc phải tiết kiệm triệt để nguồn nước, đặc biệt các hồ có mực nước thấp. Ưu tiên dành nguồn nước dự phòng tối đa để phát điện trong thời gian cao điểm, tăng cường các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm theo đúng chỉ đạo tại công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tiet-kiem-nuoc-thuy-dien-dam-bao-cap-dien-mua-kho-2024-238910.htm