Tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 16-4, tại Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội nghị kinh tế toàn quân. Gần 400 đại biểu từ các cơ quan Bộ Quốc phòng, cục, viện, nhà trường; chỉ huy các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng; tổng giám đốc, giám đốc các tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp… trong toàn quân đã về dự...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.33178.qdnd