Tiết kiệm điện: Chuyện từ công sở

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu như doanh nghiệp, chi phí cho năng lượng (ở đây xin chỉ giới hạn ở năng lượng điện) được tính vào giá thành sản phẩm, tại gia đình, chi phí này “đánh” trực tiếp vào… túi tiền của mỗi hộ

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=74834