Tiết kiệm chi phí in ấn bằng "máy in xanh" - GREENPRINT

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: In ấn là một hoạt động thường trực của bất kỳ một công ty nào cho dù nhỏ hay lớn. Tuy nhiên, những hiện tuợng in trùng, in nhầm, in những trang tài liệu không cần thiết không phải là chuyện hiếm thấy, điều này làm gia tăng chi phí dành cho việc in ấn....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=15163