Tiết kiệm 192 tỷ đồng/năm từ đơn giản hóa thủ tục hành chính

Nếu thực hiện các phương án đơn giản hóa, tổng chi phí tuân thủ sẽ còn 201,08 tỷ đồng/năm, tiết kiệm 192,3 tỷ đồng/năm.

Tiết kiệm 192 tỷ đồng/năm từ đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ảnh:Danh Lam/TTXVN

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896), Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi của Đề án, qua đó, đề nghị đơn giản hóa 137 thủ tục hành chính .

Số thủ tục hành chính được đề nghị đơn giản hóa nhiều nhất liên quan đến lĩnh vực xây dựng (69 thủ tục), kế đến là lĩnh vực nhà ở và công sở (45 thủ tục), quy hoạch xây dựng (15 thủ tục), kinh doanh bất động sản (4 thủ tục), hạ tầng kỹ thuật (3 thủ tục) và xử phạt vi phạm hành chính (1 thủ tục).

Bộ Xây dựng đề xuất đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai của 137 thủ tục hành chính trên, không có thủ tục hành chính nào được đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ hay đơn giản hóa trình tự thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết. Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 51%.

Theo thống kê, tổng chi phí tuân thủ của 137 thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là gần 393,4 tỷ đồng/năm. Nếu thực hiện các phương án đơn giản hóa, tổng chi phí tuân thủ sẽ còn 201,08 tỷ đồng/năm, tiết kiệm 192,3 tỷ đồng/năm.

Cũng theo kết quả rà soát, tổng số mẫu đơn, tờ khai được đề xuất sửa đổi là 237, trong đó, có 123 mẫu đơn và 114 tờ khai.

Nhiều thủ tục thiết yếu, liên quan đến người dân được đề xuất đơn giản hóa, như: cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình; cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xây dựng; cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; phê duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước…

Thủ tục p hê duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được đơn giản hóa theo hướng sửa mẫu giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú; giấy tờ xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở; giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú được quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Trong đó, loại bỏ yêu cầu kê khai của đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú, loại bỏ bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương trong thành phần hồ sơ; bổ sung quy định trong thành phần hồ sơ: “Khi cá nhân, tổ chức đi giải quyết thủ tục hành chính đề nghị mang theo mã số định danh cá nhân”. Tỷ lệ cắt giảm chi phí đối với thủ tục này là 78%, tiết kiệm 87 triệu đồng/năm./.