Tiết kiệm 192 tỷ đồng/năm nhờ đơn giản hóa thủ tục

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng chi phí tuân thủ của 137 thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là gần 393,4 tỷ đồng/năm. Nếu thực hiện các phương án đơn giản hóa, tổng chi phí tuân thủ sẽ còn 201 tỷ đồng/năm, tiết kiệm 192 tỷ đồng/năm.

Tiết kiệm 192 tỷ đồng/năm nhờ đơn giản hóa thủ tục - Ảnh 1

Bộ Xây dựng vừa tiến hành rà soát Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Theo đó, số thủ tục hành chính được đề nghị đơn giản hóa nhiều nhất liên quan đến lĩnh vực xây dựng (69 thủ tục), kế đến là lĩnh vực nhà ở và công sở (45 thủ tục), quy hoạch xây dựng (15 thủ tục).

Ngọc Mai