Tiếp tục xử phạt doanh nghiệp phát hành chứng khoán sai

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật 50 triệu đồng do phát hành chứng khoán sai quy định...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=322751ecfbfc07&page=category