Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội

QĐND - Chiều 28-3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức gặp mặt báo chí thường kỳ tháng 3-2012. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt.

Trong tháng 3, Bộ Nội vụ đã xây dựng, hoàn thiện hàng chục văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực liên quan đến công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, trong đó có Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012-2020; kế hoạch kiểm tra thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở 10 tỉnh, thành phố cả nước... Bộ cũng ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính, trong đó có Quyết định triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện và phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm tại 5 tỉnh: Ninh Bình, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Long An, Bến Tre; Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2012; đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị… Trong tháng 4-2012, một trong những nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là tiếp tục xây dựng, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012-2020.

HOÀNG GIA MINH