Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Hội nghị Trung ương 11 trong lực lượng CAND

Sáng 18-10, Đảng ủy CA Trung ương (TƯ) tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH TƯ Đảng khóa XII và tình hình an ninh, trật tự 9 tháng đầu năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và Báo cáo viên các cấp trong toàn lực lượng CAND.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông thông báo nhanh kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 đến đại biểu dự hội nghị.

Sáng 18-10, Đảng ủy CA Trung ương (TƯ) tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH TƯ Đảng khóa XII và tình hình an ninh, trật tự 9 tháng đầu năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và Báo cáo viên các cấp trong toàn lực lượng CAND. Tại đầu cầu Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Chung- Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị này, PGS.TS Nguyễn Viết Thông- Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận TƯ đã thông báo nhanh tới các đại biểu các nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11, BCH TƯ Đảng khóa XII; Thiếu tướng Bùi Quang Hải- Phó Chánh Văn phòng Bộ CA thông báo kết quả tình hình ANTT 9 tháng đầu năm 2019.

Theo Đại tá Phạm Bá Hậu- Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ CA, trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong CAND cần tiếp tục tập trung bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo TƯ, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả các mặt an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội năm 2019; tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của các ngành và từng địa phương, nhất là tuyên truyền sâu rộng về Hội nghị TƯ 11, khóa XII của Đảng Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong lực lượng CAND. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí của TƯ và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các bộ luật, luật, văn bản dưới luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của công tác CA; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong CAND, nhất là tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong CAND gắn với việc sắp xếp bộ máy Bộ CA tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ trương bố trí lực lượng CAX chính quy; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các mặt công tác CA...

Đại tá Phạm Bá Hậu cũng đề nghị CA các đơn vị, địa phương chú trọng phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CAND; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, "tín dụng đen", lừa đảo, tội phạm sử dụng công nghệ cao… để các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, có ý thức phòng tránh…

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_214512_tiep-tuc-tuyen-truyen-sau-rong-hoi-nghi-trung-uong-11-trong-luc-luong -cand.aspx