Tiếp tục thực hiện trần lãi suất thỏa thuận

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn kêu gọi các hội viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc trần lãi suất thỏa thuận...