Tiếp tục thực hiện giảm 2% Thuế Suất Thuế GTGT trong nửa đầu năm 2024

Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

 Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Ngày 29/11/2023, với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15.

Đáng chú y, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% Thuế Suất Thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tiep-tuc-thuc-hien-giam-2-thue-suat-thue-gtgt-trong-nua-dau-nam-2024-post910700.vnp