Tiếp tục thúc đẩy việc làm bền vững

Ngày 5-12, tại Hà Nội, đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã ký kết 'Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021'.

Chương trình nghị sự về việc làm bền vững do ILO phát động từ năm 1999 với 4 trụ cột chính là: Tạo việc làm, an sinh xã hội, thúc đẩy quyền của người lao động và đối thoại xã hội. Kể từ khi Chương trình nghị sự về việc làm bền vững được ILO phát động trên toàn cầu, Việt Nam và ILO đã ký kết thực hiện 2 chu kỳ hợp tác. Trong chu kỳ 2006-2010, chương trình đã tạo cơ sở để các bên xây dựng những nội dung, dự án hợp tác với tổng kinh phí hỗ trợ 33,5 triệu đô la Mỹ, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu của Chính phủ về lao động, việc làm và an sinh xã hội. Trong chu kỳ 2012-2016, ILO huy động được khoảng 25 triệu đô la Mỹ cho chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững.

Đại diện các bên liên quan ký kết chương trình hợp tác về việc làm bền vững.

Trong chu kỳ mới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động, doanh nghiệp và xã hội. Do đó, các đối tác liên quan đã thống nhất thực hiện ba nhiệm vụ ưu tiên, đó là thúc đẩy việc làm bền vững, tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút cơ hội kinh doanh bền vững; giảm đói nghèo thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, nhất là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả.

Thu Hiền