Tiếp tục thể hiện rõ quan điểm đồng hành của Quốc hội với Chính phủ

Thực hiện Chương trình và kế hoạch giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023', trong tháng 3.2024, Đoàn giám sát của Quốc hội đã tổ chức 4 đoàn công tác, triển khai giám sát trực tiếp tại 10 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trên cả nước.

Đoàn giám sát cũng đã tổ chức làm việc với Chính phủ, 12 bộ, cơ quan tại Nhà Quốc hội; sử dụng tối đa kết quả kiểm toán, thanh tra và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.

Toàn cảnh Phiên họp thứ Ba của Đoàn giám sát

Toàn cảnh Phiên họp thứ Ba của Đoàn giám sát

Các hoạt động giám sát tại địa phương và làm việc với Chính phủ, các bộ, cơ quan đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm thời gian, tiến độ. Nội dung giám sát được tiến hành đúng trọng tâm về 2 nội dung: việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội phát biểu tại phiên họp thứ Ba

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội phát biểu tại phiên họp thứ Ba

Hoạt động giám sát lần này tiếp tục thể hiện rõ quan điểm, sự nỗ lực, đồng hành của Quốc hội cùng với Chính phủ tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn - Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn - Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ góp ý với dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ góp ý với dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan góp ý với dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan góp ý với dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự phiên họp thứ Ba. Nguồn ảnh: quochoi.vn

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự phiên họp thứ Ba. Nguồn ảnh: quochoi.vn

Nguyễn Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/tiep-tuc-the-hien-ro-quan-diem-dong-hanh-cua-quoc-hoi-voi-chinh-phu-i367161/