Tiếp tục tập trung giải quyết kiến nghị cử tri quan tâm

'Đã giám sát thì phải theo đến cùng việc thực hiện kết luận giám sát như thế nào, hay việc giải quyết kiến nghị của cử tri ra sao cũng phải đeo bám cho ra kết quả...' - chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh.

Sáng 29-12, Công đoàn Cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM tổ chức đại hội điểm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ sở Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bà đánh giá Công đoàn đã và đang giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động của cơ quan, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn đã kịp thời đề đạt tâm tư nguyện vọng của người dân đến nghị trường Quốc hội, HĐND TP, tham mưu xây dựng ban hành các chính sách phù hợp với nguyện vọng của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị từng đoàn viên Công đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận giải quyết kiến nghị của cử tri cũng như thực hiện các kết luận giám sát của đoàn ĐBQH và HĐND TP.

"Đã giám sát thì phải theo đến cùng việc thực hiện kết luận giám sát như thế nào, hay việc giải quyết kiến nghị của cử tri ra sao cũng phải đeo bám cho ra kết quả, mặc dù kết quả đó đôi khi không như mong muốn nhưng thể hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử trong thực thi công vụ" - bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Ông Cao Thanh Bình, được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Công đoàn cơ sở văn phòng đại biểu Quốc hội và HĐND TP khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị, ban chấp hành Công đoàn phải phối hợp chặt chẽ với Thường trực đoàn ĐBQH, HĐND TP.HCM để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhân dân. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các chủ trương, chế độ, chính sách theo quy định. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, cửa quyền, quan liêu với nhân dân, không thờ ơ trước những khó khăn của nhân dân nhất là đối với cán bộ công chức cơ quan dân cử tại HĐND TP.HCM.

Bên cạnh đó, phải tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ công chức, làm cho cán bộ, công chức thay đổi nhận thức, nêu cao lý tưởng cách mạng. Từ đó tạo niềm tin cho nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội, HĐND TP.

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Lệ mong muốn mỗi đoàn viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu tích cực, nêu cao vai trò trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, khó khăn của bản thân để tiếp tục cống hiến, lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 ông, bà: Cao Thanh Bình; Huỳnh Hồng Thanh; Nguyễn Thị Nga; Châu Trương Hoàng Thảo; Nguyễn Thị Thanh Trúc; Nguyễn Thị Tuyết Mai; Nguyễn Thị Ngọc Nuôi.

Ông Cao Thanh Bình, chủ tịch Công đoàn khóa V được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Công đoàn khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2027 trực tiếp tại đại hội; ông Huỳnh Hồng Thanh được Hội nghị BCH khóa VI bầu làm phó chủ tịch Công đoàn.

TÚ NGÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tiep-tuc-tap-trung-giai-quyet-kien-nghi-cu-tri-quan-tam-post714359.html