Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  ĐTOSáng ngày 25/8, tại Hà Nội, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 8/05/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (viết tắt là Chỉ thị số 16-CT/TW).

  -

  Tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Tháp, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND huyện, thành phố tham dự.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Tháp

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Tháp

  Trong 10 năm qua, công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW được các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác truyền thông được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, lợi ích củacông tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Trong đó, tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, giáo dục pháp luật cho người lao động; phát triển thị trường tại nhiều quốc gia trên thế giới; có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, quân nhân xuất ngũ..., tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả, giai đoạn 2012 - 2022, cả nước đã đưa hơn 1 triệu lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở 25 quốc gia trên thế giới; thu nhập bình quân 200 triệu đồng/người/năm, cao hơn nhiều so với làm việc trong nước. Người lao động sau khi về nước được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, kỷ luật và tác phong làm việc...

  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; hoàn thiện hệ thống pháp luật; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác bảo hộ công dân; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo dạy nghề, ngoại ngữ, văn hóa cho người lao động...

  Tham gia ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW. Qua đó, giai đoạn 2013 - 2022, toàn tỉnh đã đưa hơn 11.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Sau khi về nước, mỗi lao động tích lũy từ 500 triệu đồng - 800 triệu đồng, góp phần ổn định đời sống. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; nghiên cứu chính sách ưu đãi về vốn vay; mở rộng thêm các thị trường châu Âu để tạo cơ hội việc làm cho người lao động Đồng Tháp…

  Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, qua 10 năm triển khai thực Chỉ thị 16-CT/TW đã góp phần mang lại nhiều kết quả, tạo việc làm có thu nhập cao ở nước ngoài cho người lao động và chuyên gia Việt Nam. Sau hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW. Đồng thời kiến nghị Ban Bí thư ban hành các văn bản để tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ mới, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

  P.L

  Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/tiep-tuc-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngo-107687.aspx