Tiếp tục siết chặt hoạt động bán hàng đa cấp

Ông Lê Triệu Dũng, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong những năm vừa qua, lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ.

Bộ Công Thương liên tục thanh, kiểm tra các doanh nghiệp (DN) kinh doanh đa cấp. Nhiều DN vi phạm đã bị xử phạt nghiêm minh và thu hồi giấy phép. Từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 DN, khởi xướng điều tra 65 vụ việc, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt là 11 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2023, Bộ Công Thương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 DN bán hàng đa cấp và 1 cá nhân người tham gia bán hàng đa cấp với tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện nay trên cả nước chỉ có 20 DN có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động.

Để đảm bảo hành lang pháp lý quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương đã liên tục tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đối với nhóm DN có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra hàng năm và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm. Bộ Công Thương đã ban hành văn bản yêu cầu các Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý tại địa phương và yêu cầu các DN tuân thủ nghiêm túc các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo. Bộ Công Thương (đầu mối là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) dự kiến tổ chức 5 đợt kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương trong năm 2024. Thời gian tổ chức các đợt kiểm tra ở TP Hà Nội vào các tháng 3, 9 và 11/2024; tại TP Đà Nẵng vào tháng 5/2024 và TP Hồ Chí Minh là tháng 7/2024.

Đối với hoạt động kinh doanh đa cấp không phép, Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông, cảnh báo các mô hình kinh doanh đa cấp bất chính nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia cũng như nâng cao nhận thức của người dân đối với một số sàn thương mại điện tử, các ứng dụng đầu tư trực tuyến...; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn, hội sinh viên, trường đại học tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng đến các nhóm đối tượng dễ bị lợi dụng như sinh viên, đoàn viên thanh niên.

Phan Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/tiep-tuc-siet-chat-hoat-dong-ban-hang-da-cap-i728884/