Tiếp tục rà soát công trình vi phạm TTXD

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo ông Lê Quang Phú, Chánh Thanh tra Xây dựng thành phố, đầu năm 2008, các quận, huyện sẽ tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) theo mức độ sai phạm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/155693