Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 20/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì và phát biểu tại hội nghị.

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 275.150 CCB, trong đó số hội viên Hội CCB là 260.150 (chiếm 98,5%). Theo báo cáo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 09, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh (CCB) được nâng lên.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng quan tâm, tạo điều kiện về vật chất và kinh phí cho hoạt động của các cấp hội CCB. Trong những năm qua, hội viên CCB Thủ đô luôn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, với 9.518 buổi giao lưu, giáo dục truyền thống tới 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên; là lực lượng nòng cốt đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, đã biểu dương những kết quả trong thực hiện Nghị quyết 09 của các cấp ủy, chính quyền, nhất là những đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong những năm qua.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 09, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhất là thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Các cấp ủy, chính quyền cần phối hợp với hội cựu chiến binh cùng cấp xây dựng chương trình, đề án tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy hơn nữa vai trò trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội… Trước mắt, phối hợp để tổ chức thành công đại hội cựu chiến binh các cấp, hướng tới Đại hội Hội Cựu chiến binh Thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đối với tổ chức hội cựu chiến binh các cấp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cựu chiến binh để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp thực hiện hiệu quả, kịp thời đối với công tác cựu chiến binh. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để cựu chiến binh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; quan tâm các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Hoàng Phúc