Tiếp tục nâng cao vị thế của Hội Thư viện Việt Nam

Tập trung các hoạt động phát triển chi hội, liên chi hội thư viện, xây dựng ngành thư viện vững mạnh, tích cực tham gia hoạt động hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao vị thế của Hội trong các tổ chức thư viện khu vực và thế giới…là những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thư viện Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đặt ra.

Ngày 25/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thư viện Việt Nam, với chủ đề "Đoàn kết, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bền vững".

Tiếp tục nâng cao vị thế của Hội Thư viện Việt Nam - Ảnh 1

Ông Phạm Thế Khang, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiện kỳ thứ II (2011-2016), Hội Thư viện Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp thư viện. Hội đã trở thành cầu nối, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện, thúc đẩy hoạt động thư viện phát triển trong bối cảnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội đã làm tốt công tác củng cố và phát triển tổ chức hội, thành lập mới 3 liên chi hội, 10 chi hội, thu hút mới hơn 2.000 hội viên và chuẩn bị cho nhiều thư viện quan trọng ra đời.

Trong nhiệm kỳ thứ II, Hội đã cùng các cơ quan quản lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, vận động các thư viện chuẩn hóa hoạt động thư viện và tiếp cận với những tiến bộ mới của thư viện thế giới. Các liên chi hội và liên hiệp thư viện tăng cường nhiều hình thức phục vụ mới, tiên tiến nhằm khắc phục tình trạng bạn đọc đang giảm sút nghiêm trọng ở các thư viện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tại các Liên chi hội, chi hội, nhiều thư viện đã tiến hành thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cơ sở, trong đó nổi bật nhất là thư viện Quốc gia. Một số thư viện trong khối các trường đại học và thư viện chuyên khoa đã xây dựng và bảo vệ thành công các dự án phát triển thư viện, được nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng; tham gia tổ chức thành công Ngày sách Việt Nam, vận động hàng nghìn thư viện đại học, thư viện chuyên ngành lớn và thư viện trường phổ thông trong cả nước hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, thu hút hàng trăm nghìn người tới tham gia, góp phần chấn hưng văn hóa đọc...

Tiếp tục nâng cao vị thế của Hội Thư viện Việt Nam - Ảnh 2

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã biểu dương những thành tích mà Hội Thư viện Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những kết quả tích cực cũng như những hạn chế trong quá trình hoạt động của Hội. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, Hội Thư viện Việt Nam cần phát huy vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết và vận động các hội viên thực hiện những định hướng, những chương trình của Đảng và Nhà nước, các định hướng cụ thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thư viện phát triển, hòa nhập cộng đồng thư viện quốc tế, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân…

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Thư viện Việt Nam tăng cường tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ thư viện gia nhập Hội; tập trung phát triển chi hội, liên chi hội thư viện trên khắp cả nước. Bên cạnh chú trọng đổi mới hoạt động, nâng cao tính hấp dẫn, thiết thực, Hội tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm lo quyền lợi tinh thần và vật chất của cán bộ thư viện. Hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và chỉ đạo chuyên môn, tổ chức nhiều hoạt động, động viên hội viên cả nước thực hiện xuất sắc mục tiêu xây dựng ngành thư viện vững mạnh. Bên cạnh đó, tích cực tham gia hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết trong khối ASEAN, nâng cao vị thế của Hội trong các tổ chức thư viện khu vực và thế giới…

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm 51 thành viên. Đồng chí Phạm Thế Khang tái đắc cử Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ III (2016-2021). Đại hội cũng biểu dương và trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện nhiệm kỳ qua.

P.H