Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng

Chiều 24-6, Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, công tác TĐ-KT đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Công tác khen thưởng đã được các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; tập trung giải quyết số lượng lớn khen thưởng trong thời kỳ kháng chiến, khen thưởng cống hiến, khen thưởng niên hạn.

Toàn quân đã đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng hơn 29.000 lượt tập thể, cá nhân (tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2018); chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng được tiến hành công khai, minh bạch, kịp thời, gắn kết chặt chẽ với thi đua đã tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

 Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là đơn vị SSCĐ, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, không để tồn đọng khen thưởng ở các cấp.

Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm: Phát động và tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đợt thi đua cao điểm và Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng đơn vị trực thuộc Bộ; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X (làm điểm cho toàn quốc)...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-580712