Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước

Ngày 10/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước - Ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi gặp mặt. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Năm 2016, là năm đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của mỗi Văn phòng trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là việc phối hợp chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt họp giao ban thường kỳ hàng tháng; phối hợp, chủ trì, đánh giá, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các Văn phòng đã chủ động đề xuất với lãnh đạo xử lý kịp thời nhiều vấn đề đột xuất, phát sinh, những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Qua đó góp phần vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ngày càng khoa học, kịp thời và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà bốn Văn phòng đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Cùng với đó là các nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho các năm tiếp theo. Đặc biệt, một nhiệm vụ trọng tâm là vai trò nước chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC 2017 và các sự kiện trọng đại khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với bốn Văn phòng trong năm 2017 rất nặng nề, đòi hỏi phát huy truyền thống, những kết quả, thành tích đạt được, tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý, thông tin báo cáo kịp thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược; phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị bốn Văn phòng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa bốn Văn phòng và với các bộ, ban, ngành, địa phương… để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

PV