Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK) cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, CSSK cán bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK) cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, CSSK cán bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ, CSSK cán bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ, CSSK cán bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương và đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính Phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là ủy viên Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương. Các chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Hội đồng chuyên môn 3 miền Bắc, Trung, Nam; Hội đồng về dự phòng, nâng cao sức khỏe Trung ương. Lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương và một số bệnh viện Trung ương trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các ban bảo vệ, CSSK cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3 điểm cầu các bệnh viện với tổng số 1.553 đại biểu.

Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, CSSK cán bộ năm 2022, đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương cho biết: Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và các địa phương, Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương cùng hệ thống CSSK cán bộ không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tại Quyết định 215-QĐ/TW, ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư giao. Mặc dù đầu năm tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khối lượng công việc nhiều, có sự biến động nhân sự trong Ban và chuyển đổi mô hình ở các tỉnh, thành phố, nhưng vượt qua khó khăn, Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương cùng hệ thống CSSK cán bộ, các bệnh viện trong hệ thống, bệnh viện tham gia làm công tác bảo vệ, CSSK cán bộ đã hoàn thành tốt toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ, các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, nhiệm vụ phối hợp tham gia chăm sóc, điều trị bệnh đối với cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn cao nhất; được sự yêu quý, tin cậy của cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao và cán bộ tại các địa phương.

Các Hội đồng chuyên môn Trung ương, Hội đồng dự phòng, dinh dưỡng Trung ương, Hội đồng chuyên môn các miền là chỗ dựa về chuyên môn cho các bệnh viện trong hệ thống, đã tổ chức hàng trăm cuộc hội chẩn chất lượng cao trong nước và ngoài nước, quyết định phác đồ điều trị đúng, xử lý điều trị thành công nhiều ca bệnh cấp cứu, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo.

Các ban bảo vệ, CSSK cán bộ tỉnh, thành phố, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy và tổ chức điều hành, triển khai về công tác bảo vệ, CSSK cán bộ diện quản lý, góp phần để cán bộ đủ sức khỏe, công tác có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, CSSK cán bộ vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuy đã có những bước tiến bộ lớn song vẫn diễn biến phức tạp, một số dịch bệnh ảnh hưởng đến các hoạt động công tác bảo vệ CSSK cán bộ. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ tuy có nhiều cố gắng song tỷ lệ đi khám sức khỏe định kỳ ở một số đơn vị vẫn chưa cao, một số trường hợp khi đi khám thì bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng đến kết quả điều trị, hoạt động và công tác của cán bộ. Một số đơn vị khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm, thuốc biệt dược để phục vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ cấp cao. Hạ tầng cơ sở tại một số bệnh viện lâu năm, xuống cấp gây ảnh hưởng nhiều đến công tác chăm sóc, điều trị bệnh đối với cán bộ. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức của ban bảo vệ, CSSK cán bộ tỉnh, thành phố ảnh hưởng đến tâm tư của các cán bộ thường trực công tác bảo vệ, CSSK cán bộ trước đây. Việc thực hiện theo hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương (Hướng dẫn 07-HD/BTCTW, ngày 20-8-2021) còn gặp không ít khó khăn.

Nhiệm vụ trọng tâm

Đồng chí Trần Huy Dụng cũng cho biết, trong năm 2023, công tác bảo vệ, CSSK cán bộ tập trung phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là:

1. Các đơn vị, cán bộ y tế trong hệ thống bảo vệ CSSK cán bộ tiếp tục thực hiện nghiêm chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác. Thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ diện quản lý, chỉ đạo kịp thời điều trị chất lượng đối với các trường hợp bị bệnh, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, dự phòng bệnh tật.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới quy trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe đối với cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; quy trình đảm bảo y tế, kế hoạch (kiểm tra, giám sát, các kịch bản tình huống có thể xảy ra) phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi công tác, làm việc trong nước và nước ngoài.

3. Tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng đối với các nội dung nhiệm vụ công tác bảo vệ, CSSK cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Tham mưu kiện toàn thành viên Ban, Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe các miền.

4. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 20-8-2021 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Phối hợp với Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trong việc triển khai thực hiện hướng dẫn cụ thể hoạt động của cơ sở y tế làm nhiệm vụ công tác bảo vệ, CSSK cán bộ tại các địa phương, mô hình Phòng Bảo vệ sức khỏe tỉnh, thành phố nên hoạt động theo nguyên lý gia đình.

5. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế đối với cán bộ thuộc diện quản lý trong toàn hệ thống mã hóa hồ sơ sức khỏe cán bộ, thông tuyến bảo hiểm y tế đối với cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

6. Báo cáo Thường trực Ban Bí thư việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức triển khai thực hiện chương trình nghỉ điều dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý đối với cán bộ cấp cao.

7. Phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện (Trung ương Quân đội 108, Hữu Nghị, C Đà Nẵng, Thống Nhất); khẩn trương triển khai việc đầu tư xây dựng 3 Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao phục vụ cán bộ cấp cao tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện C Đà Nẵng đáp ứng nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp tại các khu vực.

8. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu đề nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc thù đối với các thành viên Hội đồng chuyên môn, các bác sỹ, điều dưỡng làm công tác bảo vệ, CSSK cán bộ tuyến Trung ương và phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ y tế làm công tác bảo vệ, CSSK cán bộ tại các địa phương sau khi nhập về các cơ sở y tế của tỉnh, thành phố.

9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và quản trị hệ thống; hội chẩn từ xa (telemedicine), đối với Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ tuyến dưới trong các trường hợp: chẩn đoán khó, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo...; Triển khai Kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2022-2026.

10. Tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ hoạt động bảo vệ, CSSK đối với các bệnh viện, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, CSSK tuyến dưới.

11. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phối hợp, hỗ trợ chuyên môn của các nước có nền y học tiên tiến, tăng cường trao đổi chuyên gia, hợp tác kỹ thuật, có cơ chế chính sách trong thu hút chuyên gia giỏi hợp tác, hỗ trợ trong công tác bảo vệ, CSSK cán bộ cấp cao.

Nâng cao chất lượng bảo vệ, CSSK cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Năm vừa qua, đất nước nói chung, Ngành Y tế nói riêng đã trải qua rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Vượt qua những khó khăn đó, Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ đã kịp thời tham mưu, trực tiếp xử lý, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng với tinh thần trách nhiệm cao, được sự tin tưởng từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đội ngũ cán bộ Trung ương và địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ rất lớn. Có thể đáp ứng CSSK cho hơn 100 nghìn cán bộ trong cả nước mà không để xảy ra sự cố, sơ suất, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực cao của các đồng chí, trong đó có sự phối hợp của các hội đồng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ. CSSK cho cán bộ, không chỉ đòi hỏi về chuyên môn, vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc men, bác sĩ giỏi..., mà còn cả thái độ, sự ân cần, tình cảm. Đó là yêu cầu rất cao, nhưng các đồng chí đã đáp ứng tốt, được cán bộ đương chức, cả đội ngũ cán bộ về hưu tin tưởng, giao trách nhiệm.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương và hệ thống ở các tỉnh, thành phố; cùng với các bệnh viện, hội đồng chuyên môn. Số lượng bệnh viện tham gia vào việc CSSK cán bộ rất lớn, từ các bệnh viện trực thuộc Trung ương cho đến các bệnh viện cao cấp của các địa phương, công an, quân đội. Ở địa phương, công tác này còn có sự tham gia của hệ thống các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ phục vụ... Bên cạnh đó, hiệu quả từ việc hợp tác với các bệnh viện quốc tế cho thấy chất lượng, hiệu quả ngày càng cao của công tác bảo vệ CSSK cán bộ.

Đồng chí yêu cầu Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ tập trung khắc phục những hạn chế đã nêu ra; trong đó nhấn mạnh việc nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, cải thiện giá dịch vụ y tế... để giúp cho các bệnh viện sớm ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, không chỉ CSSK cho cán bộ mà cho toàn dân. Mỗi người dân, mỗi cán bộ cần được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất.

Với những kiến nghị nêu ra tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương; giao Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương tổng hợp các kiến nghị, phối hợp và giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị các bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, linh hoạt trong công tác điều trị, điều hành. Bộ Y tế cần khẩn trương ban hành hướng dẫn cho các cơ sở tuyến dưới, trong đó có việc mỗi cơ sở y tế phải có 1 phòng riêng chuyên theo dõi, CSSK cho cán bộ, thực hiện công tác đón tiếp, hướng dẫn, theo dõi hồ sơ, liên lạc... Đồng chí lưu ý “việc này cần phải khẩn trương, nếu làm được trước Tết thì càng tốt”.

“Cán bộ để cống hiến cho Đảng không chỉ cần năng lực, phẩm chất mà cần có sức khỏe. Như vậy nhiệm vụ của các đồng chí rất cao cả, cũng rất khó khăn. Hy vọng trong năm tới, các đồng chí cùng đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa công tác bảo vệ, CSSK cán bộ ngày càng chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành các nhiệm vụ Đảng giao” – đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bảo Yến

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/thoi-su-chinh-tri/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-cong-tac-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-can-bo-18236