Tiếp tục mở rộng xã hội hóa giáo dục

    Báo VTC News
    Gốc

    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh xã hội hóa giáo dục phải gắn liền với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục và đào tạo, nhà nước đóng vai trò giám sát, kiểm định chất lượng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228489/Default.aspx