Tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển khu vực kinh tế hợp tác

Luật Hợp tác xã (HTX) số 17/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, trong đó Bộ KH&ĐT được giao chủ trì xây dựng 3 trong số 4 văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung, việc hoàn thiện chính sách phát triển khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX chính là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế này phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới…

Quang cảnh Hội thảo sáng 19/9.

Quang cảnh Hội thảo sáng 19/9.

Ngày 19/9, Bộ KH&ĐT phối hợp với Tổ chức Liên đoàn HTX Raiffeisen CHLB Đức (DGRV) tổ chức hội thảo “Luật HTX 2023 và những định hướng chính sách hỗ trợ phát triển khu vực KTTT, HTX. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế HTX năm 2023.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng KH&ĐT Đỗ Thành Trung cho biết, qua ba lần ban hành, sửa đổi, bổ sung (vào các năm 1996, 2003 và 2012), Luật HTX đã tạo hành lang pháp lý quan trọng phát triển các HTX tại Việt Nam, tiếp cận gần hơn với bản chất, giá trị, nguyên tắc của HTX trên thế giới và bước đầu tác động tích cực đến tổ chức và hoạt động của các HTX.

“Số lượng HTX không ngừng tăng lên, doanh thu và thu nhập của thành viên, người lao động trong HTX dần được cải thiện, giúp nâng cao đời sống kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị cho xã hội…” - Thứ trưởng đánh giá.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển khu vực KTTT tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh mới, các HTX phải đối mặt với rất nhiều thách thức từ sự phát triển bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, từ áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong nền kinh tế thị trường, tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn; bất ổn chính trị trên thế giới,…

Những thách thức này đặt ra yêu cầu, đòi hỏi bức thiết đối với khu vực KTTT để có thể thay đổi, phát huy các lợi thế liên kết, cùng nhau hợp tác lại của mỗi thành viên theo mô hình HTX, qua đó tăng quy mô, mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững trong giai đoạn tới…

Nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế và đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển, ngày 20/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật HTX số 17/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay thế Luật HTX số 23/2012/QH13. Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, trong 4 văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2023, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì xây dựng 3 văn bản, trong đó có Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HTX.

“Từ thực tế triển khai Luật HTX trong thời gian qua và kinh nghiệm xây dựng, thực thi chính sách cũng như thực tiễn phát triển khu vực HTX của các nước, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển khu vực KTTT, HTX của Việt Nam; qua đó mang lại những sự thay đổi căn bản, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới…” - Thứ trưởng Trung nhấn mạnh.

Các chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo Luật HTX 2023.

Theo đại diện Cục Kinh tế hợp tác - Bộ KH&ĐT, trong số khoảng 10 nhóm chính sách mới của Luật HTX 2023, nhóm các quy định về chính sách hỗ trợ thu hút sự quan tâm nhiều nhất, Tại dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HTX 2023, Ban soạn thảo đã đưa ra 3 phương án lấy ý kiến về tiêu chí thụ hưởng chính sách (bao gồm tiêu chí bắt buộc và tiêu chí khác).

Đại diện đến từ các nước như: CHLB Đức, Philippin, Thái Lan… đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách hỗ trợ, phát triển HTX và thảo luận về các nội dung cơ bản liên quan trực tiếp đến các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức KTTT tại Việt Nam.

Bộ KH&ĐT đang gấp rút hoàn thiện Dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành để Nghị định có hiệu lực đúng với hiệu lực của Luật HTX 2023 từ 1/7/2024…

Thanh Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tiep-tuc-hoan-thien-chinh-sach-phat-trien-khu-vuc-kinh-te-hop-tac-post488654.html