Tiếp tục giữ ổn định giá xăng dầu!

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    "Chính phủ vẫn chủ trương chưa nâng giá xăng dầu, vì thế vẫn tiếp tục dùng ngân sách bù lỗ cho nhập khẩu xăng dầu". Về lộ trình tăng giá các mặt hàng thiết yếu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nói: Nếu lạm phát có chiều hướng đi xuống, không có tác động quá lớn đến nền kinh tế thì lúc đó chúng ta mới tính toán việc điều chỉnh theo lộ trình phù hợp.>> Làm rõ việc đưa tin không đúng về tăng giá xăng dầu

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/5/91715.cand