Tiếp tục được điều động về vùng ĐBKK có được hưởng phụ cấp thu hút nữa không?

GD&TĐ - Tôi được điều động về giảng dạy tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2000 đến 2006 và đã được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP là 5 năm.

Ảnh có tính chất minh họa/internet

Tháng 8/2006 tôi được chuyển công tác tại vùng 2 (vùng thuận lợi) và đến tháng 5/2014 tôi lại được điều động chuyển về công tác tại trường thuộc xã vùng 3 thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp của tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút 70% nữa hay không? Trần Công Dầu (trancongdau291074@gmail.com).

* Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP, trường hợp nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK đến cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, đã hết thời hạn công tác theo quy định (3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam) nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, tiếp tục ở lại công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK cho đến nay thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Căn cứ vào Thông tư trên chúng tôi thấy, không có điều khoản nào hướng dẫn với những trường hợp tương tự như bạn có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút nữa hay không nên chúng tôi không đủ cơ sở pháp lý để khẳng định bạn được hưởng phụ này.

Vì vậy theo chúng tôi, bạn cần liên hệ với cơ quan ra quyết định luân chuyển công tác cho bạn rồi trình bày nguyện vọng của mình với cơ quan đó và với phòng Nội vụ để được giải đáp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mình.