Tiếp tục điều tra về Sarah Palin

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Cuộc điều tra việc bà Palin lạm dụng quyền hành vẫn đang được tiến hành với những nhân chứng mới.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/52054/default.aspx