Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, các ban trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hồng Anh chỉ đạo, Hội nghị cần nghiên cứu, quán triệt kỹ mục đích, yêu cầu và các nội dung cơ bản trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Ban Bí thư để đưa ra phương thức triển khai thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch đó một cách hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và trong xã hội. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Dự thảo Hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc của bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận những vấn đề: trách nhiệm của Ban cán sự đảng, đảng đoàn, thường vụ cấp ủy các cấp trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư; những nhiệm vụ cơ bản, phương thức chủ yếu trong thời gian tới để triển khai Chỉ thị có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, xã hội lành mạnh; những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trách nhiệm của các cấp ủy là không chờ đợi những tài liệu, văn bản hướng dẫn từ cấp trên, kế thừa kết quả 4 năm thực hiện Cuộc Vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chủ động sáng tạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.