Tiếp tục đấy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 30/12/2008, Công an TP Hà Nội đã tổ chức sơ kết 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Kỷ Sửu 2009.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/12/106888.cand