Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong Cụm thi đua số 5 tỉnh Thanh Hóa

Chiều 15-7, Cụm thi đua số 5 tỉnh Thanh Hóa gồm các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị cụm trưởng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đơn vị trong Cụm thi đua luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết nội bộ; đồng thời phát động, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, bộ, ngành, UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong giao tiếp…; gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự báo cáo công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 trọng tâm tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua.

Thông qua các phong trào thi đua đã tạo niềm tin, khí thế trong cán bộ, đảng viên và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở mỗi cơ quan, đơn vị. Đơn cử như Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định; các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022; xây dựng có chất lượng nhiều đề án, dự án, kế hoạch và cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho ngành, phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa phát biểu tại hội nghị.

Sở Y tế đã tham mưu, chủ động, tích cực, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thần tốc tiêm chủng góp phần hạn chế thấp nhất số người mắc, số trường hợp tử vong cũng như ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong tỉnh.

Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Phạm Hồng Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Báo Thanh Hóa, trên ấn phẩm Báo Thanh Hóa thường kỳ, Báo Thanh Hóa cuối tuần, Báo Thanh Hóa hằng tháng, Báo Thanh Hóa điện tử, chuyên trang điện tử Văn hóa và Đời sống đã thông tin kịp thời, phản ánh khá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh…

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trịnh Văn Súy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm đã thảo luận, đánh giá thêm về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất các nội dung, nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022, như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng. Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các đề án, dự án, chương trình mục tiêu, công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, bình xét thi đua, đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành giải pháp, cũng là động lực để thúc đẩy các đơn vị trong Cụm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/tiep-tuc-day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-cum-thi-dua-so-5-tinh-thanh-hoa/163353.htm