Tiếp tục cấp các loại giấy chứng nhận về nhà, đất

    Báo Gia Đình & Xã Hội
    Gốc

    Giadinh.net - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

    Theo đó, Thủ tướng đồng ý UBND cấp tỉnh chỉ đạo và thực hiện việc tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại các Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 và số 90/2006/NĐ - CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ. Đây là biện pháp giảm thiểu ách tắc trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị gián đoạn trong thời gian chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Thanh Mai

    Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090911080156712p0c1002/tiep-tuc-cap-cac-loai-giay-chung-nhan-ve-nha-dat.htm