Tiếp tục bàn "quốc sự" nhà vệ sinh cho học trò

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Thị xã thì dơ, huyện nghèo lại sạch (Nhân đọc Hàng triệu học sinh không dám đi... vệ sinh, Nhà vệ sinh trường học: khắp nơi bức xúc, Chuyện cũng cần bàn ở Quốc hội, Một "đại sự" quốc gia, TN 22 và 23.10.2007).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Ykien/2007/10/24/213452.tno