Tiếp tục bán các căn hộ Sky Garden III

    Gốc

    Ông Trương Quốc Hưng, Giám đốc tiếp thị của Phú Mỹ Hưng cho biết Công ty đang đặt hàng soạn một phần mềm để áp dụng trong việc bán số căn hộ còn lại tại....

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/05/094436/3835