“Tiếp sức mùa thi 2008" sẽ tiếp tục được tổ chức tại 9 tỉnh, thành

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo đó, Tiếp sức mùa thi 2008 sẽ tiếp tục được tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố và dự kiến sẽ huy động 10.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=59079